Välkommen till Säbyholm

Säbyholm ligger i Bro nordväst om Stockholm i Upplands-Bro kommun, i en lantlig miljö vid Mälarens strand. Området är totalt 100 ha av vilket ca 35 ha kommer användas för att exploatera bostäder med en unik karaktär tack vare områdets uppvuxna trädgårdsmiljö mellan skog och skärgård.

Säbyholm är ett vackert, parkliknande område av herrgårdskaraktär vid Mälarens strand och har anor från 1300-talet. Kommunen är expansiv och området söder om Bro samhälle präglas av tre natursköna golfbanor och en strandnära bebyggelse längs Mälarens strand. Exploateringen av områden kommer utföras i etapper, med start i de hästgårdar som finns på fastigheten. Därefter görs i etapp 1 en total ombyggnad av befintliga elevhem samt skolbyggnader till bostäder. De gamla skollokalerna, verkstäder och kök byggs om till förskola och andra typer av kommersiella lokaler. I etapp 2-3 kommer det utföras nybyggnation av ett 70-tal parhus och 25 villor.

Etapp 1 har påbörjats inom ramen för befintliga byggbestämmelser och bygglov från kommunen.

Etapp 2-3 planeras inom redan bebyggt område men kommer kräva ny detaljplan och beräknas därför komma igång under 2015/16.

Projektet startades i augusti 2013 med förprojektering och planering av rivning. Projektet ligger helt i linje med kommunens översiktsplan – och de behov av skolor och service som finns i denna del av kommunen skulle kunna ordnas inom ramen för utbyggnaden av Säbyholm.

Slutlig ägare av Säbyholm kommer bli en bostadsrättsförening som äger hela området inklusive kommersiella lokaler. Exploateringen av Säbyholm drivs av Säbyholm Intressenter AB.

Vill du veta mer om Säbyholm – fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss inom kort.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande